Právě děláme

Výsadba vzostlých tisů

24.11.2012 05:52
Kousek od Prahy jsem na příní paní majitelky vysazoval dva vzrostlé tisy červené (Taxus baccata). Požadavkem bylo, aby tyto dřeviny pohledově odclonily výhled ze sousedovic oken a aby koncepčně zapadly do již založené zahrady. Přeprava a vlastní výsadba nebyla pro rozměrnost a váhu dřeviny s balem jednoduchá. Jeden z tisů na vozíku. Výsadba tisu. Pohled na zahradní kout před výsadbou. Ten samý kout, avšak po výsadbě.

Řez živého plotu ze zeravu západního

01.11.2012 12:45
Začátkem měsíce listopadu jsem řezal několik let neudržovaný živý plot z tůje západní (Thuja occidentalis). Požadavkem majitelky bylo, dát živý plot do pořádku. Snažil jsem se řezem srovnat vypouklé stěny živého plotu do roviny a zhruba o jeden metr ponížit výšku plotu. Jakým úspěchem se mi to povedlo, můžete posoudit sami. Pohled na živý plot od terasy - před řezem. Tentýž pohled na živý plot - po řezu. Ten samý plot, avšak pohled z boku - před řezem. Ten samý pohled - po...

Zazimování automatického závlahového systému

28.10.2012 20:29
Pravideně každým rokem koncem října zazimovávám automatické závlahy. Celý systém se vyfukuje kompresorem. Hadice od kompresoru se stlačeným vzduchem se připojí na vypouštěcí 1/2" ventil. A poté se stlačeným vzduchem vyfouknou veškeré sekce i tlakový rozvod.  Kompresor na vyfukování závlah. Připojení tlakové hadice na vypouštěcí ventil. Rozprašovací postřikovače při vyfukování. Rotační postřikovač MP ROTATOR při vyfukování závlahy.  

Výpomoc při instalaci automatického závlahového systému

22.10.2012 22:14
Byl jsem přizván kolegou na výpomoc při instalaci hlavní sestavy automatického závlahového systému v Kovářově u Seče. Hlavní sestava v garáži. Kulové ventily v šachtici STANDART. Zahradní kohoutky s vodou ze studny a vodou z tlakového rozvodu.

Výsadba cibulovin

12.10.2012 20:07
Nastal podzim a tak jsem u jedné stálé zákaznice vysazoval cibule tulipánů, narcisů, krokusů, modřenců a dalších jarních cibulovin.

Řez živého plotu

24.09.2012 21:40
Byl jsem kolegou zahradníkem přizván na pomoc řezu habrového plotu, který ze strany silnice začínal mezi 4 - 5 metry nad zemí.

Ošetření rozlámané jabloně

22.09.2012 21:19
Byl jsem přizván k záchraně jedné krásné staré jabloně, jež se pod vekou úrodou rozlámala. Nezbylo nic jiného, než  vylomené větve oříznout, Všechny rány byly poté očištěny zahradnickým nožem a zamazány štěpařským voskem. Na zbylých větvích stromu byl pro odlehčení proveden udržovací řez. Rozlámaná jabloň před ošetřením. Tatáž jabloň po ošetření. Pohled na rozlomenou kosterní větev. A již ošetřená větev. A ošetřená rána rozlomené kosterní větve.

Revitalizace svahu nad garáží

12.09.2012 20:37
Kousek od strahovského stadiónu jsem v jedné prvorebublikové zahradě předělával svaz nad garáží. Projekt na revitalizaci svahu zpracoval kolega ing. Miroslav Kunt. Majitelka, paní doktorka, má velmi ráda růže, a tak je  kolega v několika kultivarech navrhl několika skupinách do svahu (bílá - Rosa´Sea Foam´, světle růžová - Rosa´ The Fairy´, tmavě růžová - Rosa ´Lovely Fairy´, červená - ´Fairy Queen´).  Nejprve jsme vykopali pařezy po skácených jehličnanech. Poté jsme začali s...

Instruktáž v letním řezu jádrovin

02.09.2012 18:53
První sobotu v září se v Toulcově dvoře konal seminář Letní řez jádrovin (pozvánka jádroviny.pdf (262,4 kB), který přednášel a v praxi ukazoval doc. Josef Sus z České zemědělské university v Praze. Před vlastní praktickou ukázkou byla krátká přednáška o technologii řezu a jeho podmínkách. Po krákté přestávce jsme se vydali to extenzivního sadu Toulcova dvora, kde byla praktická ukázka výchovného řezu jádrovin, ale i dalších ovocných druhů (třešní, oskeruší, mišpulí). Dále pan docentu ukázal...

Redukční řez ořešáků 3

30.08.2012 22:16
Po letošní zimě dostali ořešáci pořádně zabrat. Jejich dřevo hodně pomrzlo a celé koruny odeschly. A tak nezbylo nic jiného, než jejich uschlé koruny redukovat na zdravé části.