Bezpečnostní vazby

Zajištění koruny stromu je opatření, které sníží statické selhání jedince (rozpadu koruny) a následnou nechtěnou škodu. Nejčastěji se takto zabezpečují tlaková větvení (dvojáky), případně silné kosterní větve. Bezpečnostní vazba by měla zabránit rozlomení stromu a případnému spadnutí velké kosterní větve na zem. V současné době se používají dva typy vazeb, a to dynamická a tuhá (rigidní)

  • Dynamická vazba je to typ dynamického vázání koruny. Tato vazba nijak výrazně neomezuje pohyb a strom tak může samostabilizačním mechanismem umožnit nápravu narušené stability. V dnešní době nejpoužívanějším bezpečnostním vázáním je německý systém Cobra, který se vyrábí v několika variantách. Sestává se z polypropylenového popruhu o různé tonáži, tlumiče rázů a chrániče kmene odolného ke tření. Životnost takového systému je 10let. I tuto nainstalovanou bezpečnostní vazbu je třeba pravidelně, nejlépe jednou ročně kontrolovat, jestli u ní nedošlo k poškození ptáky nebo pádem některé větve.
  • Tuhá (Rigidní) se používá u stromů, které takovouto vazbu už mají. Jedná se především o různé obruče nebo objímky na kmenech, ocelová lana s podkladnicemi spojujícími kosterní větve nebo vrtané vázání (vrtaná vazba).

Dynamická vazba na topolu černém.