Automatické závlahové systémy

Automatické závlahové systémy (AZS) se staly běžnou součástí rodinných zahrad, ale i veřejné zeleně. Jedná se o systémy, které na základě naprogramování zalévají v určitý čas, po určitou dobu a na určeném místě požadovaný porost. Nejčastěji se jedná o trávníkové plochy, keřové výsadby, květinové záhony nebo jiné předem definované plochy (skleník, terasa).

Při projektování automatického závlahového systému je důležitých několik kritérií.

  • Zdroj vody a jeho vydatnost bývá alfou i omegou závlahového systému. Od něho se odvíjí počet sekcí, dimenze potrubí a použitý typ postřikovačů.
  • Zdroj elektrické energie je z pravidla nezbytný pro napájení ovládací jednotky. Pokud je systém vybaven čerpadlem, tak i na jeho napájení.
  • Plán zavlažovaných ploch musí být konečný a v měřítku (nejlépe od geodetů), který slouží pro návrh závlahového systému. V něm by měly být vyznačeny všechny plochy, které je třeba zavlažovat (co se bude zavlažovat a kdy se to bude zavlažovat, jaký bude pohyb osob a jakým způsobem a kdo se bude o zahradu a zavlažovací systém starat). Mělo by z něj být jasně patrno, co je trávník, co keřové výsadby, kde jsou dlažby a ostatní zpevněné plochy. Součástí plánu by mělo být i vyznačení orientace vůči světovým stranám.

 

Pokud se už při stavbě domu počítá s automatickou závlahou, nesmí se zapomenout na průchodky pod veškerými zpevněnými plochami, případně prostupy zdmi. Vše by mělo být dostatečně naddimenzované.

Základními prvky AZS jsou: ovládací jednotka, elektromagnetické ventily, potrubí o různé dimenzi a postřikovače. Toto vše může být doplněno o meteorologická čidla, kapkovou závlahu keřových skupin, rychlospojné ventily (vodní zásuvky) a další komponenty.

  • Ovládací jednotky jsou dvojího typu buď napájené z elektrické sítě (230V) nebo bateriové (9V). Kvalitní alkalická baterie v ovládací jednotce většinou bez problémů vydrží po celou sezonu. Ovládací jednotky mohou být doplněny o různá povětrnostní čidla (dešťové čidlo, čidlo větru a nízké teploty, čidlo průtoku, popřípadě jednoduchou meteorologickou stanicí) 
  • Elektromagnetické ventily jsou ovládány podle naprogramování z ovládací jednotky a otvírají nebo uzavírají jednotlivé sekce. Tyto ventily jsou ovládány 24V napětím pomocí zemních kabelů, které vedou od jednotky.
  • Potrubí nejčastěji se používá středně a vysoce hustotní polyetylenová hadice v tlakové řadě PN 7,5 a PN 10. Jelikož pro potřebu postřikovačů potřebujeme na vstupu do systému optimální tlak 4,5 až 5 Barů a průtok 1l/s, tak na běžné zahrady postačuje velikost 32 (pro sekční potrubí), případně 40 (u náročnějších systémů). Tam, kde nám to dostatečná kapacita vodního zdroje nedovolí, použijeme dimenzi 25.
  • Postřikovače na zahrady jsou rozprašovací a rotační. Rozprašovací postřikovač po vysunutí z pouzdra stříká vodu podle trysky v požadovaném geometrickém obrazci (výseč, kruh, čtverec, obdélník). Dostřik u těchto postřikovačů v závislosti na použité trysce a tlaku může být od 0,6m až po 5,5m. Zatímco rotační postřikovače převážně opisují při postřiku kruh nebo jeho výseč. Dostřik u těchto typů postřikovačů je, v závislosti na použitém typu postřikovače, trysky a tlaku, od 4,6m do 29,3m.