Výsadba vzostlých tisů

24.11.2012 05:52

Kousek od Prahy jsem na příní paní majitelky vysazoval dva vzrostlé tisy červené (Taxus baccata). Požadavkem bylo, aby tyto dřeviny pohledově odclonily výhled ze sousedovic oken a aby koncepčně zapadly do již založené zahrady. Přeprava a vlastní výsadba nebyla pro rozměrnost a váhu dřeviny s balem jednoduchá.

Jeden z tisů na vozíku.

Výsadba tisu.

Pohled na zahradní kout před výsadbou.

Ten samý kout, avšak po výsadbě.

Zpět