Výsadba cibulovin

12.10.2012 20:07

Nastal podzim a tak jsem u jedné stálé zákaznice vysazoval cibule tulipánů, narcisů, krokusů, modřenců a dalších jarních cibulovin.

Zpět