Ošetření rozlámané jabloně

22.09.2012 21:19

Byl jsem přizván k záchraně jedné krásné staré jabloně, jež se pod vekou úrodou rozlámala. Nezbylo nic jiného, než  vylomené větve oříznout, Všechny rány byly poté očištěny zahradnickým nožem a zamazány štěpařským voskem. Na zbylých větvích stromu byl pro odlehčení proveden udržovací řez.

Rozlámaná jabloň před ošetřením.

Tatáž jabloň po ošetření.

Pohled na rozlomenou kosterní větev.

A již ošetřená větev.

A ošetřená rána rozlomené kosterní větve.

Zpět