Revitalizace svahu nad garáží

12.09.2012 20:37

Kousek od strahovského stadiónu jsem v jedné prvorebublikové zahradě předělával svaz nad garáží. Projekt na revitalizaci svahu zpracoval kolega ing. Miroslav Kunt. Majitelka, paní doktorka, má velmi ráda růže, a tak je  kolega v několika kultivarech navrhl několika skupinách do svahu (bílá - Rosa´Sea Foam´, světle růžová - Rosa´ The Fairy´, tmavě růžová - Rosa ´Lovely Fairy´, červená - ´Fairy Queen´). 

Nejprve jsme vykopali pařezy po skácených jehličnanech. Poté jsme začali s modelací svahu a zahloubení cesty pro snadnější obsluhu svahu. V další etapě následovalo položení hatí k zabezpečení svahu před sesutím. Do hatí jsme vysypávali směs zeminy s kompostema pečlivě hutnili. Celý svah jsme pokryli kokosovou rohoží a vysázeli podle osazovacího plánu půdopokryvné růže. Nakonec jsme vysypali cestu kačírkem frakce 4-8.

Čelní pohled na svah:

Čištění svahu.

Modelace svahu a cesty.

Haťování svahu.

Dopňování směsi zeminy a kompostu mezi hatě.

Pokrytí svahu kokosovou rohoží a sázení prvních růží do svahu.

Hotový svah. 

 

A ten samý pracovní postup, akorát při pohledu z boku:

Čištění svahu.

Modelace svahu a cesty.

Haťování svahu.

Vysypávání směsi zeminy a kompostu mezi hatě.

A již hotový svah.

 

Zpět