Novinky

Pracovní vytížení

12.03.2015 06:56
Vzhledem k pokračujícímu jaru a spoustě práce je má pracovní kapacita do Velikonoc vyčerpána.

Kalendárium v Zahrádkáři

02.03.2015 18:02
Dostal jsem tu čest psát pravidelně každý měsíc ovocnářské kalendárium do oblíbeného časopisu Zahrádkář. Nepatřím mezi velké "psavce", přesto se vynasnažím sdělovat na stránce vše podstatné.

Jarní sezóna

25.02.2015 19:08
Tuto jarní sezónu budu mít pracovně omezenou, neboť během jarních měsíců (březen až květen) ukončuji dálkové studium na ČZU v Praze. Vynasnažím se vše, co jsem nasliboval, udělat. Předem se proto omlouvám všem stávajícím i novým zákazníkům, jestli se na ně nedostane.  Děkuji a prosím všechny o...

Nová vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje kácení dřevin rostoucích mimo les

13.10.2013 15:58
Nově tedy platí, že povolení není třeba u dřevin, které rostou: na pozemku rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce a pozemek je veřejně nepřístupný a stavebně oplocený Všechny tyto podmínky musí splňovat současně! Vyjímku tvoří dřeviny významného krajiného prvku,...

Formulář Žádosti o povolení ke kácení

05.01.2013 13:57
Na časté dotazy ohledně problematiky povolování kácení dřevin, jsem na stránky Kácení stromů vložil (ve formátu World) formulář Žádost o povolení ke kácení dřevin.doc (53,5 kB) a formulář Oznámení o kácení dřevin.doc (53 kB).