Nová vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje kácení dřevin rostoucích mimo les

13.10.2013 15:58

Nově tedy platí, že povolení není třeba u dřevin, které rostou:

  • na pozemku rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce
  • a pozemek je veřejně nepřístupný a stavebně oplocený

Všechny tyto podmínky musí splňovat současně!

Vyjímku tvoří dřeviny významného krajiného prvku, stromořadí nebo památný strom.

Více na stránce: Legislativa ke kácení a Vyhláška 189/2013 Sb.

Zpět