Novinky

Instruktáž a soutěž v řezu broskvoní

02.03.2017 09:34
Jako každý rok, tak i letos se koná instruktáž v řezu stromů spojená se soutěží. Předpokládám, že i já se letos zúčastním. Více informací včetně přihlášky lze najít v přiložených souborech Pozvánka na Soutěž v řezu 2017.pdf  a Přihláška na instruktáž a soutěž v řezu broskvoní...

Březen je tu a má kapacita je plná

27.02.2017 18:36
Nejvytíženější měsíc na řez jádrovin je za "rohem" a má kapacita volných dní na řez je skoro naplněna. Žádnou větší zakázku již v březnu pravděpodobně nezvládnu udělat. Ruce jsou jedny a čas je taky jeden. Ale zkuste štěstí. Pokud máte pár malých stromů, třeba se na Vás dostane.

Řez jabloní ve Strahovské zahradě je hotov!

21.02.2017 17:35
V pátek 17. 2. jsem dokončil řez stromů ve Strahovské zahradě a dnes jsem práci předal. Během několika krásných slunečních dní se mi ozvalo mnoho starých i nových zákazníků.  Pro pro případné další zájemce oznamuji, že diář na březen je již skoro zaplněn. : ((  Ale nevěšte hlavu a zkuste...

Řez jabloní je již v plném proudu

14.02.2017 14:42
I přes zimní počasí je již řez jabloní v plném proudu. Tento týden již ukončím udržovací a rekonstrukční řezy jabloní a hrušní ve Strahovské zahradě a pak se budu věnovat ostatním zákazníkům.

Článek v Zahrádkáři o novém ovocném stromku

14.10.2016 14:48
Na základě rozhovoru s redaktorem zahrádkáře jsem byl požádán o krátký seriál o výběru a nákupu ovocných stromků. Jednotlivé díly by měly na sebe navazovat a měli by se týkat základní problematiky výběru. Zaměření bude převážně na výběr ovocného druhu podle místních podmínek, výběr vhodné podnože,...

Pracovní vytížení

12.03.2015 06:56
Vzhledem k pokračujícímu jaru a spoustě práce je má pracovní kapacita do Velikonoc vyčerpána.

Kalendárium v Zahrádkáři

02.03.2015 18:02
Dostal jsem tu čest psát pravidelně každý měsíc ovocnářské kalendárium do oblíbeného časopisu Zahrádkář. Nepatřím mezi velké "psavce", přesto se vynasnažím sdělovat na stránce vše podstatné.

Jarní sezóna

25.02.2015 19:08
Tuto jarní sezónu budu mít pracovně omezenou, neboť během jarních měsíců (březen až květen) ukončuji dálkové studium na ČZU v Praze. Vynasnažím se vše, co jsem nasliboval, udělat. Předem se proto omlouvám všem stávajícím i novým zákazníkům, jestli se na ně nedostane.  Děkuji a prosím všechny o...

Nová vyhláška č. 189/2013 Sb., která upravuje kácení dřevin rostoucích mimo les

13.10.2013 15:58
Nově tedy platí, že povolení není třeba u dřevin, které rostou: na pozemku rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce a pozemek je veřejně nepřístupný a stavebně oplocený Všechny tyto podmínky musí splňovat současně! Vyjímku tvoří dřeviny významného krajiného prvku,...

Formulář Žádosti o povolení ke kácení

05.01.2013 13:57
Na časté dotazy ohledně problematiky povolování kácení dřevin, jsem na stránky Kácení stromů vložil (ve formátu World) formulář Žádost o povolení ke kácení dřevin.doc (53,5 kB) a formulář Oznámení o kácení dřevin.doc (53 kB).