Řez ovocných stromů

Na ovocné stromy na rozdíl od okrasných máme trochu jiné požadavky. Jde nám především o pravidelnou úrodu ovoce. Z tohoto požadavku vychází i vlastní řez ovocných stromů. Mezi základní typy řezu ovocných stromů patří výchovný řez, udržovací řez (průklest) a zmlazovací řez.

  • Výchovný řez patří mezi nejzákladnější. Při tomto typu řezu zapěstováváme korunku nového stromku v požadovaném pěstitelském tvaru. Tento řez opakujeme pravidelně (v závislosti na ovocném druhu a kmenné formě) každý rok po dobu tří až pěti let. Zde je důležité si být vědom správnosti provedení řezu, neboť případné pochybení se může projevit až za několik let.
  • Udržovací řez patří mezi nejčastější řez ovocných stromů. Ve starší literatuře bývá uváděn, jako průklest. Cílem tohoto řezu je pravidelné, nejlépe každoroční ošetření stromu. Tento řez udržuje dřevinu v požadovaném rozměru, plodnosti a zdravotním stavu, lze jím také pozitivně ovlivnit střídavou plodnost stromů. Při průklestu nejčastěji odstraňujeme suché, poškozené, nemocné větve; větve zahušťující a konkurenční. Dá se použít skoro u všech druhů ovocných dřevin. Nejvhodnější doba řezu u jádrovin je únor až březen (duben) a u peckovin v období květu nebo v létě (srpen-září).
  • Zmlazovací řez u ovocných stromů je méně častý. U pravidelně ošetřovaných stromů není tento řez většinou zapotřebí. Jestliže strom přestane přirůstat a začne tvořit v dolní části koruny sekundární výhony (vlky), je možné tento typ řezu použít. Vlastní zmlazení spočívá ve zkrácení kosterních větví asi o polovinu až dvě třetiny, v závislosti na druhu dřeviny, kmenném tvaru a odrůdě. Vlastnímu zmlazení by měl předcházet hlubší průklest.