Legislativa ke kácení

V České republice jsou dvě základní právní normy, které řeší kácení stromů. Jednou z nich je Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb  (Zákon 114/1992 Sb.) a jeho paragraf 8, který tuto problamatiku řeší.

Druhou právní normou je doplňující vyhláška číslo 189/2013 Sb. (Vyhláška 189/2013 Sb.) o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. I tuto vyhlášku postihla novela a to s číslem 222/2014 Sb.(vyhláška 222/2014 Sb. ), která upravuje některé odstavce ve vyhlášce číslo 189/2013 Sb. 

Pro lepší přehlednost jsem tuto vyhlášku (222/2014 Sb.) doplnil do vyhlášky 189/2013 Sb. a nazval jsem si ji pracovně jako novela 189/2013 Sb.

Tato právní úprava je platná od 1.11.2014.

 

Tato nová vyhláška 189/2013 nahrazuje vyhlášku číslo 395/1992 Sb. (Vyhláška 395/1992 Sb.), která stanovovala potřebné náležitosti, jež byly třeba k povolení ke kácení dřevin. Vyhláška 395/1992 Sb. pozbyla novou vyhláškou platnost.