Závlaha v záhonech jahod

18.05.2015 16:10

Na pokusné ploše s jahodníkem ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni jsem instaloval technologicky jednoduchou kapkovou závlahu. Na záhonech již svépomocí byla závlaha instalovaná, ale pro častou poruchovost bylo přistoupeno k její rekonstrukci. Stará závlaha byla demontována a natažena nová.

 Na současný kohout byl připojen diskový filtr s filtrační vložkou o jemnosti 120 mesch, který zabrání ucpávání labyrintů v kapkovačích. Dále byla soustava doplněna o redukční ventil, jenž sníží tlak v potrubní soustavě na požadovanou úroveň. Přes navrtávací sedla bylo připojeno kvalitní kapkovací potrubí s dlouhou životností a s kompenzátorem tlaku v každém kapkovači. To umožní, aby z každého kapkovacího labyrintu vykapávalo stejné množství vody po celé délce potrubí. Pokud by kompenzátor tlaku v labyrintu nebyl, tak by kapkovačí u vstupu do kapkovací potrubí vykapávalo větší množství vody než na jeho konci, a to podle vzdálenosti potrubí v intervalu 2 - 6 l vody za hodinu. Zatímco s kompenzátorem tlaku je to z každého kapkovače 2,1 l/hod.

 

Zpět