Zahradnické práce v září

19.09.2016 16:19

Po půl roce jsem se konečně dostal k aktualizaci webu, a proto jsem mohl znovu začít s kalendáriem.

Během září provádíme:

 • - udržovací (základní) řez peckovin. V tuto dobu ještě můžeme v teplých lokalitách řezat třešně, višně, meruňky a slivoně. S větším řezem broskvoně raději počkáme na období květu.  V této době lze zkrátit letorosty, které již mají diferencované květní pupeny.
 • - poslední přeroubování ovocných stromů. Přeroubování déláme nejpozději na začátku září. Podle množství mízy a tloušťky větve volíme metodu roubování za kůru nebo Tittelův způsob. U tenčích větví nebo při přeroubování stromku použijeme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, případně roubování na kozí nožku.
 • - podpírání větví obtěžkané plody Podpíráme hlavně stromy, které mají křehké dřevo, například slivoně.
 • - bezpečnostní nebo zdravotní řez ořešáků.  V tomto období je to již nejposlednější možný termín. Zpravidla platí předpoklad, že strom bude mít alespoň ještě jeden měsíc aktivní alimilační plochu-aktivní zelené listy. Rozhodnutí, jestli letos řez ještě udělat, či nikoliv záleží na aktuální kondici stromu a hlavně na poloze, ve které strom roste. Ve vyších polohách a nebo tam, kde již pomalu opadává listí ze stromu a letorosty již mají ukončený růst, raději z řezem  počkáme do příštího roku na období červen - srpen. V teplejších lokalitách a u stromů, které ještě nemají ukončený růst letorostů, můžeme ještě řez cca do poloviny září provádět. Pozdější termín řezu je ze zdravotního hlediska pro ořešák nevhodný.
 • - sklizeň pozdních a velmi pozdních odrůd broskvoní a dozrávající pozdní odrůdy slivoní (Domácí velkoplodá, Elena, Presenta a další..)
 • - sklizeň prvních podzimních odrůd jabloní (Vanda, Daidém, Desert, Pidi, Tolar, ...) a koncem měsíce sklízíme raně zimní odrůdy určené ke skladovaní (Aneta, Bohemia, Selena, Topaz, Rubín, Dione, Lord Lambourne, Melodie, Šampion, Golden Delicius, Vanda,Coxova reneta a další). Dobrým ukazatelem správné sklizňové zralosti je barva jadýrek, které  by měly nahnědávat až hnědnout. Pokud jsou ještě býlá, tak je brzo a pokud jsou zcela hnědá, tak už je pozdě. Plody totiž přecházejí ze sklizňové zralosti do konzumní a na skládce by dlouho nevydržely.
 • - sklizeň hrušní platí totéž co u sklizně jabloní. Sklízíme podzimní odrůdy (Boscova lahvice, Elektra, Harbo, Karina, Morava,...), raně zimní (Decora, Dicolor, Konference,..) a koncem měsíce pokračujeme se sklizní zimních (Erika, Lucasova, Nela, Bohemica, Konvert,...)
 • sklizeň ostatního a "netradičního" ovoce jako jsou  lískové oříšky, dřínky, šípky, oskeruše a pod.)
 • - vysázení nových sazenic jahodníků bezvirózní uznanou sadbou.
 • - vykopáváme a likvidujeme stromy napadené šarkou. Nejčastěji bývá na slivoních, ale i na meruňkách či broskvoních.
 • - vydatnou zálivku výsadby jahodníků a mladých stromků a stromů na slabých podnožích. Dlouhodobé sucho v půdě stále přetrvává. Zálivka i velkých stromů pomůže s ukončováním a s vyzráváním letorostů. 
Zpět