ZAHRADNICKÉ PRÁCE V PROSINCI

13.12.2011 18:31

 

  • Pokud jsme to v listopadu nestihli, provedeme celkový uklid zahrady (hrabání listí, řez odkvetlých květenství, likvidace letniček, přihrnutí růží, přikrytí květinových záhonů chvojím, svázání okrasných trav,...).
  • Nastal "úředně" vegetační klid ( od 1.11 do 31.3.) a tak je možné kácet stromy, které již na pozemku z pěstebných, výchovných, provozně bezpečnostních či estetických důvodů nepotřebujeme. Z pěstebních důvodů se jedná se převážně o stromy ovocné, u výchovných se likvidují nebo omezují dřeviny výplňové nebo dřeviny dočasně vysazené v kompozici. Do této skupiny patří i probírky porostů. Provozně bezpečnostní důvody jsou takové, kdy hrozí pádem buď celý strom nebo některá z jeho částí. Bereme v patrnosti místa dopadu stromu nebo jeho podstatné části, neboť může hrozit škoda značného rozsahu, případně být ohroženo zdraví. Z estetických důvodů kácíme převážně strom, který již neplní svoji funkci.
  • Jestliže chceme kácet již vzrostlé stromy, bude nejspíše potřeba zažádat o povolení ke kácení na příslušném odboru životního prostředí místního úřadu. Více o legislativě kácení najdete zde: Legislativa ke kácení
  • Je vhodný čas na čištění zahrady od přerostlých nebo náletových dřevin. Náletové dřeviny většinou úplně likvidujeme. Pokud se nám z nějakého důvodu hodí do kompozice zahrady , tak je zachováme. Přerostlé okrasné keře je možné v této doběje upravovat řezem. Ovšem musíme si dát pozor, abychom správně rozlišili, kterou dřevinu je v této době vhodné řezat. Dřeviny na jaře kvetoucí řežeme raději až po jejím odvětu (jinak přijdeme o jejich krásné kvetení).
  • Pokud nejsou silnější mrazy a nehodláme řezat silnější větve, můžeme započít se zimním řezem jádrovin (jabloně, hrušně).
  • Je vhodné, aby na každé zahradě byl kousek neudržovaného místa nebo hromada větví, který by sloužil jako kryt pro drobné obyvatele zahrady.
  • Nezapomínáme rovněž na zpěvné ptactvo a pravidelně mu sypeme do krmítek olejnatá semena (vlašské oříšky, slunečnici, atd.)
Zpět