ZAHRADNICKÉ PRÁCE V LISTOPADU

02.11.2014 18:24
Konec října nás mile překvapil příjemnými teplotami nad 10°C i když v údolích se vyskytoval nízká inverzní oblačnost, přesto v listopadu dále pokračujeme:
  • výsadbou nových ovocných i okrasných dřevin. Nově vysazené stromky nestríháme, to počká na jaro. Jen zakrátíme poškozené kořeny do zdravé části. S výsadbou teplomilných peckovin raději počkáme na jaro.
  • v odstraňování mumifikovaných plodů napadených monilií. Omezíme tím napadení v následujícím roce a zabráníme tím prorustání mycelia do cévních svazků plodných výhonů.
  • v důkladné kontrole pletiva plotu a chráníme kmínky chráničemi proti okusu zvěří v zimních měsicích. Kmínky mladších stromů můžeme natřít vápenným mlékem.
  • průběžnou kontrolou uloženého ovoce ve sklepích. Pravidelně při studených nocích větráme sklepy, abychom snížili skladovací teplotu a zvýšili relativní vzdušnou vlhkost nad 90%. Napadené ovoce okamžitě odstraňujeme.
  • v celkovém uklidu zahrady (hrabání listí, řez odkvetlých květenství, likvidace letniček, přihrnutí růží, přikrytí květinových záhonů chvojím, svázání okrasných trav,...). Shrabaným listím omezíme šíření chorob a škůdců v přezimujících listech.
  • dle potřeby dezinfekčnícm postřikem ovocných stromů měďnatým přípravkem. Toto opatření se týká hlavně broskvoní. 
  • ve výsadbě jarních cibulovin, pokud jsme se nestihli vysadit již v říjnu.
  •  v přápadě suchého počasí vydatnou zálivkou ovocných a hlavně stálezelených dřevin.
  • kácení nemocných, nevhodných nebo staticky narušených stromů. Před vlastním kácením si zkontrolujeme, jestli je třeba ke kácení stromů povolení ke kácení od příslušného úřadu. O tom jestli je třeba povolení nebo ne je více na:Kácení stromů
  • zazimovávání automatického závlahového systému stačených vzduchem z kompresoru.
Zpět