Zahradnické práce v květnu

02.05.2017 17:28

Duben byl počasím velice proměnlivý a snad nám to květen vynahradí. Během tohoto měsíce se můžeme směle pustit do:

  1. Pokud jsme to nestihli je možné ještě okrajově řezat jabloně a hrušně. Řez v tomto období poněkud zbrzdí růst u silněji rostoucích jedinců a nepoužíváme ho u slabě rostoucích kombinací odrůdy a podnože. Řez v době vegetace by neměl suplovat zimní řez. Pokud hodláme odstaňovat silnější větve, tak je můžeme bez problému odstraňovat. Velké řezné rány můžeme, ale nemusíme zamazávat stromovým balzámem či podobnou látkou. Rozhodující však je, provést správný řez na vhodném místě ve vhodnou dobu. Pakliže toto jsme provedli, tak není třeba zamazávat. Silnější rány je vhodné ještě začitit žabkou nebo jiným ostrým nožem to proto, aby se dělivé pletivou nezasychalo a mohlo tvořit kalus (hojivé pletivo).
  2. Vysazujeme ovocné stromy a keře s balem. Důležité je vydatně zalít. Nezapomínáme stromky a keře před výsadbou sestříhnou, udělat tzv. kamparativní (srovnávací) řez. Je to důležité z toho důvodu, aby se vyrovnala nadzemní a podzemní část rostliny. Tento rok je důležité, aby se stromek ujal. Příští rok pak zapěstováváme korunku.
  3. U přeroubovaných stromů kontrolujeme ujmutí štěpů, nežádoucí výhony včas vylamujeme.
  4. Hnojení ovocných dřevin. Zvláště na začátku vegetace. Toto hnojení urychlý start a dobrou násadu. U stromů které alternují (plodí jednou za dva roky) a u bujně rostoucích jádrovin počkáme s hnojením na rok, kdy očekáváme vysokou úrodu.
  5. Provádíme postřik ovocných stromů proti savým škůdcům. V toto období začínají již sát rašící letorosty, a proto včas zasáhneme vhodným insekticidem. Před průmyslově vyráběnými insekticidy, raději preferujeme k přírodě šetrné přípravky či podporujeme jejich přirozené antagonisty.
  6. Fatální důseldky může mít i zmrznutí květů. Nejcitlivější na nízké teploty jsou meruňky, broskvoně a ořešák. I když loňský nečekaná mráz poškodil i květy jabloní a hrušní.
  7. Suché a teplé počasí v květnu  podporuje výskyt padlí na rostlinách. Při slabším výskytu napadené letorosty a listy mechanicky odstraňujeme. Při výskytu silnějším použijeme přípravek šetrný k životnímu prostředí.
  8. Stromy a keře vydatně zaléváme při vysokých denních teplotách nebo delším období sucha. Zvláště novou výsadbu.
Zpět