ZAHRADNICKÉ PRÁCE V KVĚTNU

01.05.2012 20:11

Už tu máme jaro v ploném proudu a tak provádíme tyto práce:

  • Pokud jsme to nestihli je možné řezat i v době květu jabloně a hrušně. Řez v tomto období poněkud zbrzdí růst u silněji rostoucích jedinců.Pokud hodláme odstaňovat silnější větve, tak je můžeme bez problému odstraňovat. Velké řezné rány můžeme, ale nemusíme zamazávat stromovým balzámem či podobnou látkou. Rozhodující však je, provést správný řez na vhodném místě ve vhodnou dobu. Pakliže toto jsme provedli, tak není třeba zamazávat. Silnější rány je vhodné ještě začitit žabkou nebo jiným ostrým nožem to proto, aby se dělivé pletivou nezasychalo a mohlo tvořit kalus (hojivé pletivo).
  • vysazujeme ovocné stromy a keře s balem. Důležité je vydatně zalít. Nezapomínáme stromky a keře před výsadbou sestříhnou, udělat tzv. kamparativní (srovnávací) řez. Je to důležité z toho důvodu, aby se vyrovnala nedzemní a podzemní část rostliny. Tento rok je důležité, aby se stromek ujal.
  • u přeroubovaných stromů kontrolujeme ujmutí štěpů, nežádoucí výhony včas vylamujeme.
  • tato doba je vhodné pro i pro hnojení ovocných dřevin. Zvláště na začátku vegetace. Toto hnojení urychlý start a dobrou násadu. U stromů které alternují (plodí jednou za dva roky) a u bujně rostoucích jádrovin počkáme s hnojením na rok, kdy očekáváme vysokou úrodu.
  • provést postřik ovocných stromů proti savým škůdcům. V toto období začínají již sát rašící letorosty, a proto včas zasáhneme vhodným insekticidem.
  • Fatální důseldky může mít i zmrznutí květů. Nejcitlivější na nízké teploty jsou meruňky, broskvoně a ořešák. I když loňský nečekaná mráz poškodil i květy jabloní a hrušní.
  • pokud je v květnu suché a teplé počasí tak postříkáme proti padlí všechny rostliny na kterých se v minulých letech vyskytovalo některým z povolených přípravků. Seznam povolených přípravků najdete zde: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Files/VESTNIK_2012_LEDEN.pdf
  • jestliže se vyskytoují vysoké teploty nebo delší období sucha, tak stromy a keře vydatně zaléváme. Zvláště novou výsadbu.
Zpět