ZAHRADNICKÉ PRÁCE V DUBNU

03.04.2012 22:54

Počasí už je krásně jarní a tak provádíme:

 • a pomalu končíme se zimním řezem ovocných stromů, zejména jabloní a hrušní. Pokud hodláme odstaňovat silnější větve, tak je můžeme bez problému odstraňovat. Velké řezné rány můžeme, ale nemusíme zamazávat stromovým balzámem či podobnou látkou. Rozhodující však je, provést správný řez na vhodném místě ve vhodnou dobu. Pakliže toto jsme provedli, tak není třeba zamazávat. Silnější rány je vhodné ještě začitit žabkou nebo jiným ostrým nožem to proto, aby se dělivé pletivou nezasychalo a mohlo tvořit kalus (hojivé pletivo).
 • řez broskvoní a meruněk. Když kvetou, tak je toto období pro ně nejvhodnější. Pokud si jím nejsme jisti nebo máme zkušenosti se srpnovým řezem ( po slizni), tak s ním můžeme posečkat.
 • řez třešní a višní. I u tohoto druhu ovoce platí obdobné zásady řezu stejně jako u broskvoní a ještě více u meruněk.
 • ještě výsadbu ovocných stromů a keřů, to pokud jsme ji v březnu nestihli. Nezapomínáme stromky a keře před výsadbou sestříhnou, udělat tzv. kamparativní (srovnávací) řez. Je to důležité z toho důvodu, aby se vyrovnala nedzemní a podzemní část rostliny. Po výsadbě důkladně zalijeme. Tento rok je důležité, aby se stromek ujal.
 • přeroubování ovocných stromů. Pro lepší ujmutí je lepší aby podnož již byla narašená a zatím co rouby ještě ne. Pokud by rouby byly narašené, tak hrozí při roubování vylomení narašených oček a následné špatné ujímání roubovanců.
 • tato doba je vhodné pro i pro hnojení ovocných dřevin. Zvláště na začátku vegetace. Toto hnojení urychlý start a dobrou násadu. U stromů které alternují (plodí jednou za dva roky) a u bujně rostoucích jádrovin počkáme s hnojením na rok, kdy očekáváme vysokou úrodu.
 • provést postřik ovocných stromů proti savým škůdcům. V toto období začínají již sát raššící letorosty, a proto včas zasáhneme vhodným insekticidem. Můžeme ještě postříkat broskvoně proti kadeřavosti tesně před květem a ihned po odkvětu některým povoleným přípravkem (Delan , Dithane, Syllit, Kocide, Kuprikol).
 • rovněž můžeme postříkat v době květu meruňky, višně a třešně proti moniliovému úžehu vhodným přípravkem. V tomto období je nejúčinější.
 • Fatální důseldky může mít i zmrznutí květů. Nejcitlivější na nízké teploty jsou meruňky, broskvoně a ořešák. I když loňský nečekaná mráz poškodil i květy jabloní a hrušní.
 • pokud je v dubnu suché a teplé počasí tak postříkáme proti padlí všechny rostliny na kterých se v minulých letech vyskytovalo některým z povolených přípravků
 • seznam povolených přípravků nejdete zde: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Files/VESTNIK_2012_LEDEN.pdf
Zpět