ZAHRADNICKÉ PRÁCE V ČERVNU

01.06.2012 20:11

Počasí už začíná být letní a tak provádíme:

  • u ranných třešní udržovací řez současně se sklizní. Pokud ho nechceme provézt v tuto dobu, můžeme ho nechat na konec července nebo v srpnu. 
  • u přeroubovanných ovocných stromů kontrolujeme ujmutí roubů a vylamujeme nepotřebné letorosty. Pokud jsou rouby dostatečně přirostlé, můžeme povolit roubovací pásku.
  • u vysazených stromů s opěrným kůlem, kontrolujeme úvazek, jestli nezaškrcuje. Jestliže ano, tak ho povolíme.
  • v této době vydatně zavéváme odkvetlé stromy, aby jsme zachovali co nejvíce plůdku.
  • u jabloní můžeme začít s probírkou plůdků. Z jednoho květního pupenu může být někdy 4-5 jablek, a proto slabé, požkozené plůdky odtraňujeme. Ideální vzdálenost jednotlivých plodů od sebe 20 - 25cm. Také se uvádí, že na jeden plod je třeba 25-30 aktivních listů. 
  • doplňkový letní řez jabloní, při kterém vylamujeme zahušťující vlky v koruně. Pol´kud letorost roste námi požadovaným směrem, tak ho tam necháme, případně ho můžeme vyvázat.
  • postřik ovocných stromů proti savým škůdcům. V toto období začínají již sát mladé letorosty, a proto včas zasáhneme vhodným insekticidem.
  • pokud je suché a teplé počasí tak postříkáme proti padlí všechny rostliny na kterých se v minulých letech vyskytovalo některým z povolených přípravků
  • seznam povolených přípravků najdete zde: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Files/VESTNIK_2012_LEDEN.pdf
Zpět