ZAHRADNICKÉ PRÁCE V ČERVENCI

01.07.2012 20:12

Je krásné letní počasí a tak provádíme:

  • bezpečnostní nebo zdravotní řez ořešáků. Při vlastním řezu vyčístíme korunu od suchých, požkozených nebo rizikových větví. V žádném případě se nesnažíme omezit řezem obvodové částí koruny, neboť v této části koruny je většina asimilační plochy stromu. Zásadně neprovádíme radikální zkracování koruny nebo "zmlazování". Vznikly by veké rány, které by se špatně hojily. Ostatní řezné rány můžeme, ale nemusíme zamazávat stromovým balzámem či podobnou látkou. Rozhodující však je, provést správný řez na správném místě ve vhodnou dobu. Jestliže jsme toto provedli, pak není třeba zamazávat. Silnější rány je vhodné ještě začitit žabkou nebo jiným ostrým nožem to proto, aby se dělivé pletivou nezasychalo a mohlo tvořit kalus (hojivé pletivo).
  • v této době můžeme začít s řezem broskvoní a meruněk pokud jsme je již sklidili nebo právě sklízíme.
  • řez třešní a višní pokud jsme je již sklidili nebo právě sklízíme. I u tohoto druhu ovoce platí obdobné zásady řezu stejně jako u broskvoní a ještě více u meruněk.
  • koncem měsíce můžeme začít s přeroubování ovocných stromů.
  • provést postřik ovocných stromů proti savým škůdcům. V toto období mají některé druhy mšic každých deset dní novou generaci, a proto včas zasáhneme vhodným insekticidem.
  • seznam povolených přípravků najdete zde: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Files/VESTNIK_2012_LEDEN.pdf
Zpět