Semináře o standardech na použití a péči o ovocné stromy v krajině

20.03.2016 14:07

 

V pátek 18. března se konal seminář nově připravených standardech o ovocných stromech, který probíhal na fakultě životního prostředí ČZU v Praze (Pozvánka_na_seminář_Suchdol). Stejný seminář probíhal i v pondělí v na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě. Účast na semináři byla hojná a posluchárna plná lidí. 

Na semináři se probíraly jednotlivé standardy a autoři posluchače seznamovali s jejich vznikem a k čemu navržené standardy mají sloužit. V následných diskuzích k jednotlivým tématům se řešily problémy z praxe.

První standart se týká plánování výsadby dřevin, výsadbového materálu, vlastní výsadby a povýsadbové péče. Součástí těchto standardů seznamy nevhodných půdních stanovišť podle BPEJ, seznam vhodných podnoží pro ovocné stromy do krajiny a sortiment vhodných odrůd ovocných dřevin na tyto výsadby.

Druhý standard je zaměřen na péči o tyto dřeviny a pojednává hlavně o řezu dřevin, péčí o ovocné ovocné dřeviny  (jejich ochrana a hnojení). A dále o péči o bylinné patro a doprovodné dřeviny. Souástí přílohy jsou příklady vhodných a nežádoucích doprovodných dřevin a bylin, dále seznam vhodných jetelovin vhodných pro výsev do bylinného patra a v neposlední řadě rozdělení ovocných dřevin podle rychlosti vývoje. Součástí obou standardů jsou i ilustrativný příklady.

Připravované standardy pro ovocné stromy v krajině najdete zde: 

SPPKC_02-003_2016_VYSADBY_OVOCNYCH_DREVIN.pdf 

SPPKC_02-005_2016_PECE_O_OVOCNE_DREVINY.pdf 

 

Zpět