Řez vybraných ovocných stromů ve Strahovské zahradě

23.01.2017 11:19

Na doporučení jsem byl osloven, jestli bych mohl prořezat staré jabloně a hrušně ve Strahovské zahradě. Nabídku loni jsem přijal a během ledna jsem se do řezu stromů pustil. Některé stromy byly bez předchozího zásahu, a proto u nich uplatňuji podle zdravotního stavu a kondice udržovací řez (průklest). Zatímco u jiných, a těch je většina, je potřeba provést řez rekonstrukční, neboť jejich koruny byly hluboce sesazeny. Mnou aplikovaný rekonstrukční řez je běh na delší dobu, jelikož nová stabilní koruna se nevytvoří během jednoho roku, ale bude potřeba tento řez v různých obměnách aplikovat. Jestli se ve stejném duchu řezu bude pokračovat i následující roky, ukáže až čas a magistrátní úředníci.... :))

Fotografie publikované v tomto článku jsou mé a kolegy Billíčka (zahradkarjerome.cz).

Pohled na Strahovskou zahradu (sad) a Petřínskou rozhlednu z vyhlídkové (promenádní) cesty.

 

Pohled na sad a Hradčany z druhé vyhlídky.

 

Vysokokmen hrušně po rekonstrukčním řezu s vyhlídkou na chrám sv. Víta.

 

Rekonstrukční řez jabloně, která přišla v předchozích letech o všechny vnitřní větve, které by tvořily další patro koruny.

 

Během rekonstrukčního řezu koruny hrušně je mnoho odřezaných větví.

 

Jedna z mála hrušní s relativně zachovalou korunou po udržovacím řezu, při kterém byly odstraněny zasychající a suché větve. Při řezu byla maximálně respektována "přirozená" koruna.

 

U příliš dlouhých větvích a jejich přetížení plody hrozí nejen zlomení větví, ale i vznik podélných prasklin. Pokud tato situace nastane, tak se takto poškozená větev při řezu odstraňuje na nejbližší vhodné rozvětvení.

 

Absence výchovného řezu nebo jeho špatné provedení vede k pozdějšímu odlomení větví a k destrukci koruny. Takto poškozený strom už není příliš perpektivní pro dlouhodobé pěstování na trvalém stanovišti. 

 

Slunce a mraky a světlo dělá úchvatné pohledy.

 

Pohled na Pražský hrad se snad nikdy neokouká.

 

A ještě jednou "Hradčana"....

Zpět