Redukční řez ořešáku

02.07.2012 13:10

Na základě vyhodnocení zdravotního stavu stromu a na základě jeho současné vitality, bylo přistoupeno k redukčnímu řezu ořešáku. Koruna byla značně proschlá a na bázi kmene se vyskytoval bakteriální výtok svědčící o aktivní hnilobě kmene. Majitelé žádali odbor životního prostředí úřadu městské části o povolení ke kácení, avšak bylo jim zamítnuto. Proto se majitelé rozhodli k tomuto typu řezu.

Ořešák před řezem.

Ořešák po řezu.

Bakteriální výtok z kmene ořešáku.

Zpět