Konference Ovocné dřeviny v krajině a jejich využití

19.12.2013 19:12

Společně s kolegou ing. Miroslavem Kuntem a docentem Josefem Susem jsem se zúčasnil konference Ovocné dřeviny v krajině a jejich využití, která probíhala 14.11. 2013 na zahradnické fakultě v Lednici na Moravě. Program byl velmi bohatý a pestrý. 

Dopoledne velmi zapáleně o oskeruších (Sorbus domestika) hovořil jejich propagátor a nadšenec Mgr. Vít Hordoušek, který mapuje oskeruše nejen na Moravě a v Čechách, ale i na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v dalších evropských zemích. Po něm pohovořil rakušan  Mag. Gregor Dietrich o pěstování ovocných stromů v rakouské krajině od historie po současnost. Nezapoměl rovněž uvést, že trhat ovoce u rakouských cest je trestné, a je ně třeba mít povolení. Trhat beztrestně je možné pouze v lese.

Po dopolední přestávce vysvětlovala význam uchovávání starých ovocných odrůd v krajině docentka Daniela Benediktová ze Slovenska. Profesor Řezníček, který měl přednášku po docentce Benediktové velmi obšírně a velmi rychle přednášel o méně známých ovocných druzích v krajině. Velmi mě překvapilo, že do ovovcných druhů zařazuje i kalinu obecnou (Viburnum opulus), která je považována za jedovatou. Stručně vysvětlil, že je třeba, aby plody prošly krátkým mrazem nebo teplem a alkaloid obasžený v plodech se rozloží. 

Po polední přestávce popisoval ing. Stanislav Boček pěstitelské zvláštnosti extenzivní produkce ovoce. Zaměřil se především na technologii výsadby a její odlišnosti od intenzivní ovocné produkce. Po něm následoval ing. Jan Jirásek, který popisoval problematiku vlastní malé rodinné farmy, kde pěstují méně známé a okrajové ovocné druhy. O výrobě moštů a problematice tohoto specifického odvětví se rozpovídal Mgr. Radim Machů.

A po odpolední přestávce velmi erudovaně a vyčerpávajíce odpřednášel znovu Stanislav Boček doporučený sortiment starých odrůd do extenzivních výsadeb. A velmi poutavě a s nadhledem přednášející blok uzavřel ing. Miroslav Šobr o kulturním a společenském rozměru ovocných dřevin v krajině, kde na základě jakýchkoliv místních pamětihodnostech či historických dějů v dané obci sází dobrovolníci vysokokmeny ovocných stromů starých krajových odrůd, převážně jabloní a hrušní, ale i třešní nebo slivoní.

 

Zpět