Instruktáž v řezu jabloní

06.03.2016 12:56

Byl jsem kolegou Janem Koltářem požádán, zda-li bych s ním nevedl instruktáž v řezu jabloní v neudržovaém sadu u Mnichova Hradiště. Nechal jsem si to projít hlavou a bez dalšího velkého rozmýšlení jsem mu pomoc na instruktáži přislíbil (Jaro v sadu - final.pdf ). 

Instruktáž probíhala v sobotu 5.3. v jablečném sadě na Sychrově (nejedná se o známou obec s krásným zámkem a parkem, ale o malou obec poblíž Mnichova Hradiště). V sadu se sešlo přes 20 zájemců o instruktáž. Mnoho jich přišlo s nadšením, nůžkami a pilkami a s trochou znalostí. Ukázka řezu probíhala na stromech, na kterých nebylo přes 7 let sáhnuto, takže bylo co řezat. 

Při instruktáži jsme učasníky seznámili se základními principy řezu; co, kdy a jakým způsobem řezat; na co si dát pozor a co při řezu respektovat. Po vlastní instruktáži si posluchači každý nebo ve dvojicích zkoušeli samy řezat vybrané stromy. My jsme pak mezi nimi chodili a korigovali a dolaďovali jejich zásahy; vysvětlovali případné nejasnosti. 

Velmi mě překvapilo, s jakým zápelem se do toho jednotliví účastníci pustili a jak někteří jedinci, co o řezu něměli ani ponětí,jak se vlastního řezu zhostili. Na instruktáži i po ní vládla velmi přátelská atmosféra a doufám si soudit, ža se akce z mého pohledu povedla.

Zpět