Při výstupu jsou postupně odstřaňovány větve, které není třeba spoštět.

Při výstupu jsou postupně odstřaňovány větve, které není třeba spoštět. <  Spustit prezentaci  > Zpět